Archive for Mai, 2024

Yr Athro Syr Mansel Aylward, 1942 – 2024

Trist iawn oedd clywed y newyddion am farwolaeth Yr Athro Syr Mansel Aylward FLSW, a etholwyd yn Gymrawd yn 2016.

Yn ystod gyrfa amrywiol a dylanwadol, ef oedd Cadeirydd Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, Cadeirydd y Comisiwn Bevan a Chadeirydd cynta... Read More

Pa fath o brifysgol, ar gyfer pa fath o ddyfodol? – Yr Athro Wendy Larner

Gwych oedd clywed gan gymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru, Yr Athro Wendy Larner, am ei gweledigaeth ar gyfer Prifysgol Caerdydd, sefyllfa’r brifysgol o fewn cyd-destun diwydiannol a daearyddol Cymru a’r heriau sy’n wynebu sector y brifysgol yn gyffredinol.

Mae effaith ein rhaglen datblygu ymchwilwyr yn amlwg yn sgil dyfarnu cyllid sylweddol i un o dderbynwyr diweddar ein Cynllun Grantiau Gweithdy Ymchwil

M... Read More

Cyhoeddi Adroddiad Ymchwil a Datblygu’r Senedd

Mae ymchwiliad pwyllgor y Senedd i dirwedd ymchwil, datblygu ac arloesi Cymru wedi dod i gyfres o gasgliadau sy’n tynnu ar sylwadau a gyflwynwyd gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru.

Mae’r adroddiad gan Bwyllgor yr Economi, Masnach, a Materion ... Read More

CADY a Dinesig: Y Genhadaeth a Rennir Gennym

Ym mis Awst 2024, bydd Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, CCAUC, yn trosglwyddo i gorff cyhoeddus newydd, y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil. Ers 2023, mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru (LSW) wedi bod yn Read More