STEMM5: Peirianneg

Mae’r Pwyllgor Craffu hwn yn cwmpasu’r meysydd pwnc/disgyblaethau canlynol:

Peirianneg Awyrofod
Peirianneg Gemegol, Proses a Phetroliwm
Peirianneg Sifil, Strwythurol a Chloddio
Cyfathrebu, Arwyddion a Phrosesu Delwedd
Rheoli a Roboteg
Peirianneg Dylunio a Systemau
Peiriannau, Dyfeisiau a Systemau Electronig
Systemau Ynni, Ynni Adnewyddadwy a Phŵer Trydanol
Rheoli Prosiectau Peirianneg
Peirianneg Amgylcheddol
Dynameg Hylifol, Peirianneg Llongau a Morol
Deunyddiau a Nanodechnoleg
Peirianneg Fecanyddol, Gweithgynhyrchu a Chynhyrchu
Technegau Microdon a Thonnau Milimetr
Disgyblaethau Eraill

Aelodau presennol y Pwyllgor yw:

Cadeirydd: Yr Athro Ken Morgan (Abertawe)
Is-Gadeirydd: Syr John O’Reilly
Yr Athro Graham Davies (University of New South Wales)
Yr Athro Michael Davies (Sussex)
Yr Athro Manu Haddad (Caerdydd)
Yr Athro Harshinie Karunarathna (Abertawe)
Yr Athro Roland Lewis (Abertawe)
Yr Athro Serena Margadonna (Abertawe)
Yr Athro Ron Pethig (Caeredin)
Yr Athro Duc Pham (Birmingham)