HASS1: Iaith, Llenyddiaeth a Hanes a Damcaniaeth y Celfyddydau Creadigol a Pherfformio

Mae’r Pwyllgor Craffu hwn yn cwmpasu’r meysydd pwnc/disgyblaethau canlynol:

Ieithyddiaeth Gymwysedig
Ieithoedd Clasurol a Hanes yr Henfyd
Astudiaethau Diwylliannol
Hanes y Celfyddydau a Dylunio
Newyddiaduraeth
Astudiaethau Ardal yn Seiliedig ar Iaith
Llenyddiaeth yn Saesneg
Astudiaethau Cyfryngau
Ieithoedd a Llên Ewropeaidd Modern a Chanoloesol
Cerddoriaeth
Ieithoedd a Llên Anewropeaidd
Ieithyddiaeth a Seineg Ddamcaniaethol
Damcaniaeth y Celfyddydau Perfformio
Astudiaethau Cymreig
Disgyblaethau Eraill

Aelodau presennol y Pwyllgor yw:

Cadeirydd: Yr Athro Mary-Ann Constantine (Prifysgol Cymru)
Is-Gadeirydd: Yr Athro Matthew Jarvis (Aberystwyth a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant)
Yr Athro Tony Brown (Bangor)
Dr Mererid Puw Davies (UCL)
Yr Athro Patrick McGuinness (Rhydychen)
Swydd wag