Cymrodyr yn yr Eisteddfod, 2022

Bydd nifer fawr oBydd nifer fawr o’n Cymrodyr yn cyfrannu at yr Eisteddfod eleni. Gallwch ddarllen crynodeb o bwy fydd yn cyfrannu yma

Dydd Sadwrn, 30 Gorffennaf

Gwyddoniaeth a Thechnoleg

13:00: Pwy Oedd Emily Wood – Dr. Goronwy Wynne | Mwy o wybodaeth


Dydd Sul 31 Gorffennaf

Y Babell Len

11.15: Cofio Tedi Millward – Yr Athro Bleddyn Owen Huws | Mwy o wybodaeth

14.15: Ffeministiaeth a Barddoniaeth – Yr Athro Menna Elfyn | Mwy o wybodaeth


Dydd Llun 1 Awst

Cymdeithasau 1

10.00: Llafur Oes: A Repertory of Welsh Manuscripts and Scribes c.800 – c.1800Daniel Huws et al | Mwy o wybodaeth

Y Babell Len

11.15: Hiwmor Tri Chariad Llenyddiaeth Ceredigion, Moc Rodgers, Tegwyn Jones a Hywel Teifi – Yr Athro Geraint H Jenkins | Mwy o wybodaeth

Cymdeithasau 1

14:00: O Rude and Ignorant People i Statws Sywddogol: Yr Hawl i Siarad Cymraeg yn yr 21ain Ganrif – Yr Athro Emyr Lewis | Mwy o wybodaeth


Dydd Mawrth 2 Awst

Y Babell Len

10.00: Mered, y Dyn Llawen – Yr Athro Geraint H Jenkins | Mwy o wybodaeth

11.15: Dau Lew Mewn Un Ffau: Henry Lewis a Saunders Lewis yn Adran y Gymraeg Prifysgol Abertawe – Yr Athro Prys Morgan | Mwy o wybodaeth

Cymdeithasau 1

13:00: O Dregaron i’r Unol Daleithiau: Caethwasiaeth, y Rhyfel Cartref a Llythyrau’r Ymfudwyr – Yr Athro E. Wyn James and Professor Bill Jones | Mwy o wybodaeth

14:00: Dylan Thomas and W. D. Davies: Barddoniaeth a Diwinyddiaeth wedi’r Holocost – Yr Athro Daniel Williams | Mwy o wybodaeth


Dydd Mercher 3 Awst

Y Babell Len

10.00: Barddoniaeth Ystrad Fflur – Yr Athro Dafydd Johnston | Mwy o wybodaeth

Cymdeithasau 2

11.30: Enwau Lleodd Cymraeg- Yr Athro Dylan Foster Evans | Mwy o wybodaeth

13.30: Cerdd a Chredo: Ydi Cerdd Grefyddol yn Bosib Heddiw? – Yr Athro Rowan Williams | Mwy o wybodaeth

Cymdeithasau 1

15:00: Dyfodol Cyfansoddiadol Cymru – Yr Athro Rowan Williams | Mwy o wybodaeth

Llwyfan y Llannerch

15.15: Tosturi: Elinor Wyn Reynolds yn holi am yr Athro Menna Elfyn am ei chyfrol newydd | Mwy o wybodaeth

Cymdeithasau 2

16.30: Strata Florida: Ei Hanes a’i Hystyr i Gymru – Andrew Green | Mwy o wybodaeth

Cymdeithasau 1

17:00: Her yr Hinsawdd a Heddwch – Yr Athro Mererid Hopwood et al | Mwy o wybodaeth


Dydd Iau 4 Awst

Y Babell Len

10.00: Safbwyntiau’r Dyfodol: Dylanwad Cyfres Bwysig Gwasg Prifysgol Cymru – Yr Athro Daniel Williams, et al | Mwy o wybodaeth

Cymdeithasau 2

10.30: Dychmygu Heddwch: Hawliau Dynol a Dadarfogi – Yr Athro Mererid Hopwood | Mwy o wybodaeth

11.30: Book Launch: Mae’r Beibl on tu – Ymatebion Crefyddol y Cymry yn America i Gaethwasiaeth (1838 – 1868) Yr Athro Jerry Hunter and Gareth Evans-Jones | Mwy o wybodaeth

12.30: Kitchener Davies: O Dregaron i Drealaw – Yr Athro M. Wynn Thomas | Mwy o wybodaeth

15.30: Pam Fod Llafur yn Ennill eto ac eto yng Nghymru – Yr Athro Richard Wyn Jones | Mwy o wybodaeth

Y Babell Len

16.30: ‘Merch Perygl’ new ‘Jwg ar Seld’: Sut mae beirdd yn dychmygu iaith a pha ots am hynny? – Yr Athro Mererid Hopwood | Mwy o wybodaeth

Cymdeithasau 1

17.00: Darlith Cymdeithas Ddysgedig Cymru: Golwg Newydd ar Strata Florida – Yr Athro Dafydd Johnston | Mwy o wybodaeth


Dydd Gwener 5 Awst

Cymdeithasau 1

10.00: Storiau Gwerin Cymru: Ddoe a Heddiw – Yr Athro Robin Gwyndaf, Yr Athro Sioned Davies | Mwy o wybodaeth

Cymdeithasau2

12.30: Williams Pantycelyn a Thân Pantycelyn – Yr Athro E. Wyn James | Mwy o wybodaeth

Cymdeithasau 1

15.00: 100 Mlynedd o Lafur Cymru – Yr Athro Richard Wyn Jones and Mark Drakeford | Mwy o wybodaeth