Ffurflen Gais Grant Cymorth Digwyddiad

See here for the English version

  • • Hyrwyddo ymchwil arloesol • Estyn y tu hwnt i’r byd academaidd at lunwyr polisi a dylanwadwyr • Hyrwyddo dysg a thrafodaeth i gynulleidfa ehangach • Cynyddu’r nifer o Gymrodyr sy’n cyfrannu’n weithredol at waith y Gymdeithas
  • e.e. siaradwyr amrywiol, llwybrau hyrwyddo, dulliau a ddefnyddir yn y digwyddiad*