Cynllun Grantiau Gweithdai Ymchwil, Blwyddyn 1: Y prosiectau y gwnaethom eu hariannu

Mae ein Cynllun Grantiau Gweithdai Ymchwil yn cynnig grantiau o hyd at £1000 i brosiectau cydweithredol sydd yn y cam cynllunio cynnar. Pwrpas yr arian yw helpu i redeg gweithdai a fydd yn arwain at gynigion ymchwil mwy manwl.

Cliciwch ar y lluniau isod i gael gwybod mwy am y prosiectau y gwnaethom eu hariannu ym mlwyddyn cyntaf y cynllun.