STEMM2: Gwyddorau Cellol, Moleciwlaidd, Esblygol, Organebol ac Ecosystem

Mae’r Pwyllgor Craffu hwn yn cwmpasu’r meysydd pwnc/disgyblaethau canlynol:

Gwyddor Amaeth
Ymddygiad Anifeiliaid
Bioleg Anifeiliaid
Biocemeg
Bioamrywiaeth a Chadwraeth
Biowybodeg
Biotechnoleg
Bioleg Celloedd
Bioleg Ddatblygiadol
Ecoleg
Bioleg a Rheoli Amgylcheddol
Bioleg Esblygol
Gwyddor Coedwig
Bioleg Dŵr Croyw
Genomeg
Bioleg Forol a Physgodfeydd
Microbioleg
Bioleg Foleciwlaidd
Geneteg Foleciwlaidd
Disgyblaeth arall
Ffisioleg
Bioleg Planhigion
Geneteg Poblogaeth a Meintiol
Rheoli Adnoddau Gwledig
Bioleg Pridd
Bioleg Strwythurol
Bioleg Systemau a Synthetig
Disgyblaethau Eraill

Aelodau presennol y Pwyllgor yw:

Cadeirydd: Yr Athro Diane Kelly (Abertawe)
Is-Gadeirydd: Yr Athro John Doonan (Aberystwyth)
Yr Athro Ann Ager (Caerdydd)
Yr Athro Lisa Collins (Leeds)
Yr Athro Bridget Emmett (Bangor)
Yr Athro Roy Goodacre (Lerpwl)
Yr Athro Venkateswarlu Kanamarlapudi (Abertawe)
Yr Athro Owen Lewis (Rhydychen)
Dr Helen Ougham (Aberystwyth)
Yr Athro Deri Tomos (Bangor)