HASS2: Hanes, Archaeoleg, Athroniaeth a Diwinyddiaeth

Mae’r Pwyllgor Craffu hwn yn cwmpasu’r meysydd pwnc/disgyblaethau canlynol:

Archeoleg Cyn-hanesyddol
Archeoleg Hanesyddol
Hanes Prydain
Hanes Economaidd a Chymdeithasol
Hanes Ewrop
Hanesyddiaeth
Hanes Cyfandiroedd Eraill
Hanes Gwyddoniaeth a Meddygaeth
Hanes Eglwysig
Hanes Crefydd
Epistemoleg ac Athroniaeth Gwyddoniaeth
Estheteg, Moeseg a Syniadau
Hanes Athroniaeth a Syniadau
Rhesymeg a Metaffiseg
Athroniaeth Wleidyddol
Astudiaethau Crefydd
Astudiaethau Beiblaidd
Diwinyddiaeth ac Athroniaeth Crefydd
Hanes Crefydd
Disgyblaethau Eraill

Aelodau presennol y Pwyllgor yw:

Cadeirydd: Yr Athro Chris Williams (Corc)
Is-Gadeirydd: Yr Athro Hanna Diamond (Caerdydd)
Yr Athro Syr Richard Evans (Caergrawnt)
Yr Athro Robert Evans (Rhydychen)
Yr Athro Sophie Gilliat-Ray (Caerdydd)
Yr Athro Lucy Huskinson (Bangor)
Yr Athro Helen Nicholson (Caerdydd)
Yr Athro Catrin Williams (Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant)
Swydd wag