DMCP1: Arweinyddiaeth mewn Ymgysylltu a Dealltwriaeth y Cyhoedd

Mae’r Pwyllgor Craffu hwn yn cwmpasu’r meysydd pwnc/disgyblaethau canlynol:

Ysgrifennu Creadigol
Curaduraeth Amgueddfeydd ac Orielau
Dawns, Theatr a Pherfformio
Ffilm, Teledu, Radio a’r Cyfryngau Digidol
Treftadaeth
Llyfrgellyddiaeth a Rheoli Gwybodaeth
Cerddoriaeth
Allgymorth a Dealltwriaeth y Cyhoedd o Wyddoniaeth a Llên
Ymarfer yn y Celfyddydau Gweledol a Chymwysedig

Aelodau presennol y Pwyllgor yw:

Cadeirydd: Mr Robert Humphreys (HEFCW)
Is-Gadeirydd: Ms Nia Williams (Amgueddfa Cymru)
Yr Athro David Benton (Prifysgol Abertawe)
Dr Louise Bright (Prifysgol De Cymru)
Yr Athro Tom Crick (Prifysgol Abertawe)
Yr Athro Fonesig Julie Lydon (Prifysgol De Cymru)
Yr Athro Lynda Warren (Prifysgol Aberystwyth)