C1: Busnes, Gwasanaeth Cyhoeddus ac Ymgysylltu â’r Cyhoedd

Mae’r Pwyllgor Craffu hwn yn cwmpasu’r meysydd pwnc/disgyblaethau canlynol:

Arweinyddiaeth mewn Ymgysylltu a Dealltwriaeth y Cyhoedd

Llyfrgellyddiaeth a Rheoli Gwybodaeth
Curaduraeth Amgueddfeydd ac Orielau
Treftadaeth
Dawns, Theatr a Pherfformio
Ysgrifennu Creadigol
Ffilm, Teledu, Radio a’r Cyfryngau Digidol
Ymarfer yn y Celfyddydau Gweledol a Chymwysedig
Allgymorth a Dealltwriaeth y Cyhoedd o Wyddoniaeth a Llên
Disgyblaethau eraill

Arweinyddiaeth Broffesiynol, Addysgol a Sector Cyhoeddus

Polisi Cyhoeddus ac Arweinyddiaeth yn y Sector Cyhoeddus
Arweinyddiaeth yn y Sector Dielw a Gwirfoddol
Arweinyddiaeth a Datblygu Ysgolion ac Addysg Bellach
Arweinyddiaeth a Datblygu Addysg Drydyddol
Arweinyddiaeth Broffesiynol
Disgyblaethau eraill

Cyfraniad at Arweinyddiaeth yn y Sector Preifat
Diwydiant a Masnach
Menter
Rheoli yn y Sector Preifat
Disgyblaethau eraill

Aelodau presennol y Pwyllgor yw:

Cadeirydd: Yr Athro Hywel Thomas (Llywydd)
Is-Gadeirydd: Yr Athro Helen Fulton (Is-Lywydd)
Is-Gadeirydd: Yr Athro Michael Charlton (Is-Lywydd)
Mr David Allen
Yr Athro Alma Harris (Abertawe)
Yr Athro Julie Lydon
Yr Athro Alan Shore (Ysgrifennydd Cyffredinol)
Yr Athro Terry Threadgold (Trysorydd)