STEMM1: Meddygaeth a’r Gwyddorau Meddygol

Mae’r Pwyllgor Craffu hwn yn cwmpasu’r meysydd pwnc/disgyblaethau canlynol:

Anaestheteg
Arbenigeddau Llawfeddygol
Arbenigeddau Meddygol
Deintyddiaeth
Delweddu
Ffarmacoleg a Thocsicoleg
Geneteg Ddynol
Gofal Sylfaeno
Iechyd y Cyhoedd, Epidemioleg ac Economeg Iechyd
Meddygaeth Filfeddygol
Nyrsio, Bydwreigiaeth a Phroffesiynau Iechyd Perthynol
Obstetreg a Gynaecoleg
Patholeg
Pediatreg
Seiciatreg, Seicoleg a Niwrowyddoniaeth

Aelodau presennol y Pwyllgor yw:

Cadeirydd: Swydd wag
Is-Gadeirydd: Swydd wag
Yr Athro Peter Andrew (Caerlŷr)
Yr Athro Monica Busse (Caerdydd)
Yr Athro Shareen Doak (Abertawe)
Yr Athro Ann John (Abertawe)
Yr Athro Andrew Lever (Caergrawnt)
Yr Athro Ruth Northway (De Cymru)
Yr Athro Helen Stokes-Lampard (Academi’r Colegau Meddygol Brenhinol & Birmingham)
Yr Athro Elizabeth Treasure (Aberystwyth)
Yr Athro Christopher Wood