HASS3: Gwyddorau Economaidd a Chymdeithasol, Addysg a’r Gyfraith

Mae’r Pwyllgor Craffu hwn yn cwmpasu’r meysydd pwnc/disgyblaethau canlynol:

Astudiaethau Cyfrifyddu
Anthropoleg, Cymdeithaseg ac Astudiaethau Cymdeithasol
Pensaernïaeth a Phensaernïaeth Tirwedd
Astudiaethau Busnes ac Astudiaethau Rheoli
Cyfraith Fasnachol
Cyfraith Gymharol
Cyfraith Droseddol
Daearyddiaeth Economaidd, Ddynol a Chymdeithasol
Economeg ac Econometreg
Ymchwil a Pholisi Addysg
Cyfraith Ewropeaidd
Hawliau Dynol
Technoleg Gwybodaeth: y Gyfraith ac Ymarfer
Cyfraith Ryngwladol
Cyfreitheg
Hanes Cyfreithiol
Ymarfer Cyfreithiol a Gweinyddu Cyfiawnder
Cynllunio a Dylunio Trefol
Gwyddor Wleidyddol a Chysylltiadau Rhyngwladol
Cyfraith Breifat
Cyfraith Gyhoeddus
Astudiaethau Sosio-Gyfreithiol a Throseddeg
Disgyblaethau Eraill

Aelodau presennol y Pwyllgor yw:

Cadeirydd: Dr Ceridwen Roberts
Is-Gadeirydd: Yr Athro Anne Edwards
Yr Athro David Blackaby (Abertawe)
Yr Athro Urfan Khaliq (Caerdydd)
Yr Athro Ceri Phillips (Abertawe)
Yr Athro Sally Power (Caerdydd)
Yr Athro Johanna Waters (UCL)
Yr Athro Nicholas Wheeler (Birmingham)