STEMM4: Cyfrifiadureg, Mathemateg ac Ystadegau

Mae’r Pwyllgor Craffu hwn yn cwmpasu’r meysydd pwnc/disgyblaethau canlynol:

Mathemateg Actiwaraidd a Chyllidol
Algebra a Rhesymeg
Mathemateg Gymwysedig
Deallusrwydd Artiffisial a Dysgu Peiriannau
Graffeg Gyfrifiadurol, Golwg Cyfrifiadurol, Systemau Rhithiol
Rhwydweithiau Cyfrifiadurol a Chyfrifiadura Symudol/Treiddiol
Systemau Cyfrifiadurol a Pheirianneg Cyfrifiaduron
Mecaneg Continwwm
Geometreg a Thopoleg
Rhyngweithio Dynol Cyfrifiadurol
Systemau Gwybodaeth ac Adalw Gwybodaeth
Dadansoddi Mathemategol
Bioleg Fathemategol a Chyfrifiannol
Ffiseg Fathemategol
Dadansoddi Rhifol
Ymchwil Gweithrediadol
Damcaniaeth Tebygolrwydd a Thebygolrwydd Cymwysedig
Peirianneg Meddalwedd
Ystadegau
Cyfrifiadureg Ddamcaniaethol
Gwyddor Gyfrifiadurol
Disgyblaethau Eraill

Aelodau presennol y Pwyllgor yw:

Cadeirydd: Yr Athro Faron Moller (Abertawe)
Is-Gadeirydd: Yr Athro Nigel John (Caer)
Yr Athro Gwyn Bellamy (Glasgow)
Yr Athro Paul Harper (Caerdydd)
Yr Athro Ruth King (Caeredin)
Yr Athro Mark Lee (Aberystwyth)
Yr Athro Biagio Lucini (Abertawe)
Yr Athro Gennady Mishuris (Aberystwyth)
Yr Athro Tim Phillips (Caerdydd)
Yr Athro Tim Porter
Yr Athro Gareth Roberts (Warwick)