Archive for the ‘Newyddion y Gymdeithas’ Category

Datganiad y Gymdeithas ar Wcráin

Mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn condemnio ymosodiad anghyfreithlon Rwsia ar Wcráin. Mae’r ymosodiad hwn yn erbyn cenedl sofran a’r ffaith bod dinasyddion yn cael eu lladd yn ddiwahân yn mynd yn erbyn Siarter y Cenhedloedd Unedig a chyfraith ryngwladol. Mae’n groes i bob un o’n gwert... Read More

Cymdeithas yn ysgrifennu at y Frenhines Elizabeth

Mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru, Elusen Siarter Frenhinol y mae Tywysog Cymru yn noddwr iddi, wedi ysgrifennu at Ei Mawrhydi, Y Frenhines Elizabeth, i gynnig ei chydymdeimlad â hi a'i theulu yn dilyn marwolaeth y Tywysog Philip, Dug Caeredin.

Read More