Archive for the ‘Newyddion y Gymdeithas’ Category

Gwneud Cysylltiadau: Digwyddiad Cwrdd a Chyfarch Aberystwyth

Mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn Aberystwyth, i gymryd rhan mewn diwrnod o ddod â phobl at ein gilydd, fel rhan o'n hymdrechion i fod yn Gymdeithas gynhwysol, groesawgar ac i ddangos y rôl bwysig y gall Cymdeithas Ddysgedig Cymru a'i Chymrodyr ei chwarae wrth helpu i ddod o hyd i atebion i h... Read More

Brenin Charles

Mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn dymuno gwellhad llawn a chyflym i'r Brenin Charles yn dilyn ei ddiagnosis canser.

Read More

Cymdeithas yn Datgelu Strategaeth Bum Mlynedd Newydd

Mae’n bleser gennym ddatgelu ein strategaeth bum mlynedd newydd.

Mae’r Strategaeth hon yn esbonio uchelgeisiau ac amcanion strategol Cymdeithas Ddysgedig Cymru ar gyfer y pum mlynedd nesaf.

Mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru’n llongyfarch y Brenin Charles III ar ei esgyniad i’r Orsedd ac yn dymuno pob llwyddiant i’w Fawrhydi fel y Brenin sy’n teyrnasu am flynyddoedd lawer i ddod.

Ar ran y Gymdeithas, mae ein Llywydd, Yr Athr... Read More