Archive for the ‘Newyddion y Gymdeithas’ Category

Cymdeithas yn ysgrifennu at y Frenhines Elizabeth

Mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru, Elusen Siarter Frenhinol y mae Tywysog Cymru yn noddwr iddi, wedi ysgrifennu at Ei Mawrhydi, Y Frenhines Elizabeth, i gynnig ei chydymdeimlad â hi a'i theulu yn dilyn marwolaeth y Tywysog Philip, Dug Caeredin.

Read More

Academïau Cenedlaethol yr Alban, Cymru ac ynys Iwerddon yn ymuno i lansio Cynghrair yr Academïau Celtaidd

Heddiw, mae Cymdeithas Frenhinol Caeredin (RSE), Cymdeithas Ddysgedig Cymru (LSW) ac Academi Frenhinol Iwerddon (RIA) wedi lansio Cynghrair yr Academïau Celtaidd.

Mae rap am nitrogen a chyflwyniad i ddamcaniaeth cwantwm y gallai hyd yn oed chi ei deall, wedi ennill cystadleuaeth i fyfyrwyr ysgol o Gymru a gafodd ei chynnal dros yr haf.

Gofynnodd Her Dysgu’r Cyfnod Clo ... Read More