Archive for the ‘Newyddion y Gymdeithas’ Category

Cymdeithas yn Datgelu Strategaeth Bum Mlynedd Newydd

Mae’n bleser gennym ddatgelu ein strategaeth bum mlynedd newydd.

Mae’r Strategaeth hon yn esbonio uchelgeisiau ac amcanion strategol Cymdeithas Ddysgedig Cymru ar gyfer y pum mlynedd nesaf.

Mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru’n llongyfarch y Brenin Charles III ar ei esgyniad i’r Orsedd ac yn dymuno pob llwyddiant i’w Fawrhydi fel y Brenin sy’n teyrnasu am flynyddoedd lawer i ddod.

Ar ran y Gymdeithas, mae ein Llywydd, Yr Athr... Read More

Ail-ethol yr Athro Hywel Thomas yn Llywydd y Gymdeithas

Mae yr Athro Hywel Thomas CBE FREng FRS FLSW MAE wedi cael ei ethol yn Llywydd Cymdeithas Ddysgedig Cymru am ail dymor tair blynedd, yn dilyn pleidlais ymhlith Cymrodyr.

Daeth yr Athro Thomas yn Llywydd ym mis Mai 2020, yn fuan wedi i’r pan... Read More