Archive for the ‘Uncategorized @cy’ Category

Academïau Cenedlaethol yr Alban, Cymru ac ynys Iwerddon yn ymuno i lansio Cynghrair yr Academïau Celtaidd

Heddiw, mae Cymdeithas Frenhinol Caeredin (RSE), Cymdeithas Ddysgedig Cymru (LSW) ac Academi Frenhinol Iwerddon (RIA) wedi lansio Cynghrair yr Academïau Celtaidd.

Mae'r Gymdeithas yn falch o gyhoeddi bod Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gefnogi ein medal Frances Hoggan am ymchwil rhagorol gan ferched ym maes STEMM am bum mlynedd arall. 

Mae'r fedal yn cydnabod cyfraniad menywod i ymchwil ym meysydd Gw... Read More

Diwrnod Heddwch y Byd: Holl brifysgolion Cymru’n ymrwymo i sefydlu Academi Heddwch Cymru

Heddiw, ar Ddiwrnod Heddwch y Byd, gellir cyhoeddi bod pob prifysgol yng Nghymru wedi llofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth, ynghyd â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Cymdeithas Ddysgedig Cymru a Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru, er mwyn sefydlu Academi Heddwch Cymru.