Archive for the ‘Publication’ Category

Mae’n rhaid i Gymru wneud mwy o’i sgiliau iaith i greu cenedl gynhwysol – Adroddiad

Mae adroddiad newydd gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru yn dweud bod yn rhaid i Gymru wneud gwell defnydd o'i sgiliau iaith i ddatblygu cenedl fwy 'agored, cynhwysol ac empathig'.

Mae Robin Stowell FLSW sy’n Athro Emeritws yn Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Caerdydd ac yn un o Gymrodyr y Gymdeithas, ynghyd â’i gyd-olygydd Colin Lawson, wedi ennill gwobr C.B. Oldman, 2019, am The Cambridge Encyclopedia of Historical Performance in Music (Gwasg Prifysgol Caergra... Read More