Archive for the ‘Cynghrair yr Academïau Celtaidd’ Category

Dathlu cydweithio Celtaidd yn Nulyn

"Er bod cymaint yn y byd yn newid yn gyflym, bydd Cymru, Iwerddon a'r Alban bob amser yn gymdogion."

Cynhaliodd Cynghrair yr Academïau Celtaidd, a ffurfiwyd o Gymdeithas Ddysgedig Cymru, RSE a'r Academi Frenhinol Wyddelig, ddigwyddi... Read More

Academïau Cenedlaethol yr Alban, Cymru ac ynys Iwerddon yn ymuno i lansio Cynghrair yr Academïau Celtaidd

Heddiw, mae Cymdeithas Frenhinol Caeredin (RSE), Cymdeithas Ddysgedig Cymru (LSW) ac Academi Frenhinol Iwerddon (RIA) wedi lansio Cynghrair yr Academïau Celtaidd.