Archive for the ‘Addysg Uwch’ Category

Pa fath o brifysgol, ar gyfer pa fath o ddyfodol? – Yr Athro Wendy Larner

Gwych oedd clywed gan gymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru, Yr Athro Wendy Larner, am ei gweledigaeth ar gyfer Prifysgol Caerdydd, sefyllfa’r brifysgol o fewn cyd-destun diwydiannol a daearyddol Cymru a’r heriau sy’n wynebu sector y brifysgol yn gyffredinol.

Ym mis Awst 2024, bydd Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, CCAUC, yn trosglwyddo i gorff cyhoeddus newydd, y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil. Ers 2023, mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru (LSW) wedi bod yn Read More