Archive for the ‘Cymrodyr’ Category

Syr Ronald Mason

Roeddem yn drist iawn i glywed y newyddion am farwolaeth un o'n Cymrodyr Sefydlu, Syr Ronald Mason KCB FRSC FIMMM FLSW FRS.

Roedd Syr Ronald yn gyn Athro Cemeg Anorganig ym Mhrifysgol Sheffield, ac yn Brif Gynghorydd Gwyddonol y Weinyddiaeth ... Read More