Archive for the ‘Cymrodyr’ Category

Tri Chymrawd ar Restr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd

Cafodd tri o’n Cymrodorion eu cydnabod yn ddiweddar ar Restr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd:

Cydnabu’r Athro Julie Lydon, Cyn-is Ganghellor, Prifysgol De Cymru, drwy roi’r teitl ‘Y Fonesig’ iddi am ei gwasanaethau ... Read More

Yr Athro Hywel Thomas yn Derbyn Anrhydedd yn Tsieina

Cafodd yr Athro Hywel Thomas ei ethol yn aelod tramor o Academi Gwyddorau Tsieina yn eu cynhadledd diweddar.

Mae'r Athro Hywel Thomas yn Athro Ymchwil Nodedig mewn Peirianneg Sifil ym Mhrifysgol Caerdydd, yn sylfaenydd ac yn Gyfarwyddwr y Read More

Syr Ronald Mason

Roeddem yn drist iawn i glywed y newyddion am farwolaeth un o'n Cymrodyr Sefydlu, Syr Ronald Mason KCB FRSC FIMMM FLSW FRS.

Roedd Syr Ronald yn gyn Athro Cemeg Anorganig ym Mhrifysgol Sheffield, ac yn Brif Gynghorydd Gwyddonol y Weinyddiaeth ... Read More

Cerdded i Siarad Gyda’ch Plant: Yr Athro Meredith Gattis

Mae mynd am dro gyda’ch plant yn ffordd wych o’u cael nhw i siarad efo chi. Mae’r erthygl hon o’r National Geographic yn cynnwys yr Athro Meredith Gattis FSLW.