Archive for the ‘Cymrodyr’ Category

‘I Remember Mariupol’

Erthygl ddiddorol i’w ddarllen gan yr Athro W. John Morgan FLSW, un o'n Cymrodyr.

Today, the Russian speaking city of Mariupol is under siege; its citizens the victims of murderous bombardment; homes, schools,... Read More

Yr Athro David N. Thomas yn Derbyn Medal Polar

Mae'r Athro David N. Thomas FLSW, Athro Ymchwil Ecosystemau Arctig ym Mhrifysgol Helsinki, wedi ennill Medal Polar, dyfarnwyd gan EM Y Frenhines. Cyhoeddwyd y wobr yn The London Gazette ar 28 Ionawr 2022.

The ... Read More

Tri Chymrawd ar Restr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd

Cafodd tri o’n Cymrodorion eu cydnabod yn ddiweddar ar Restr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd:

Cydnabu’r Athro Julie Lydon, Cyn-is Ganghellor, Prifysgol De Cymru, drwy roi’r teitl ‘Y Fonesig’ iddi am ei gwasanaethau ... Read More

Yr Athro Hywel Thomas yn Derbyn Anrhydedd yn Tsieina

Cafodd yr Athro Hywel Thomas ei ethol yn aelod tramor o Academi Gwyddorau Tsieina yn eu cynhadledd diweddar.

Mae'r Athro Hywel Thomas yn Athro Ymchwil Nodedig mewn Peirianneg Sifil ym Mhrifysgol Caerdydd, yn sylfaenydd ac yn Gyfarwyddwr y Read More