Archive for the ‘Cymrodyr’ Category

Yr Athro Chris Williams FLSW, 1963 – 2024

Roeddem yn drist iawn i glywed y newyddion am farwolaeth yr Athro Chris Williams. Roedd yn aelod gwerthfawr o’r Gymdeithas, yn cadeirio un o’n pwyllgorau a bydd colled fawr ar ei ôl. Cydymdeimlwn yn ddwys â’i deulu, ei ffrindiau a’i gydweithwyr.

Trist iawn oedd clywed am farwolaeth ddiweddar un o’n Cymrodorion, yr Athro Tony Ford, a oedd yn Athro Emeritws ym Mhrifysgol KwaZulu-Natal, Durban yn ne Affrica, lle bu’n byw ac yn gweithio ers 1970.

Cyflwynwyd y molawd hwn gan ei gydwe... Read More

Yr Athro Terry Rees 1949 – 2023

Trist iawn oedd clywed am farwolaeth ddiweddar Yr Athro Fonesig Teresa Rees, Cymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru.

Cyfrannodd Yr Athro Rees yn sylweddol at y byd addysg uwch yng Nghymru a’r maes cydraddoldebau rhwng y rhywiau, a dyna’n rhan... Read More

Er Cof am yr Athro Alan Bull FLSW

Trist iawn oedd clywed am farwolaeth yr Athro Alan Bull FLSW ym mis Mehefin, ond rydym yn falch o allu rhannu darn a ysgrifennwyd er cof amdano gan ei gydweithiwr yr Athro J Howard O Slater. Cyhoeddwyd darnau eraill er cof amdano yn Read More

Yr Athro Alan Shore yn Ennill y Fedal Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Llongyfarchiadau calonnog i'r Athro Alan Shore CCDdC ar ennill Medal Wyddoniaeth a Thechnoleg Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd, 2023.  Rhoddir y fedal i gydnabod a dathlu cyfraniad unigolyn i faes gwyddoniaeth a thechnoleg drwy'r Gymraeg.  Mae Alan yn ŵr amryddawn, gyda Chymru a'r Gymraeg yn ran annatod... Read More