Archive for the ‘Cymrodyr’ Category

Yr Athro Terry Rees 1949 – 2023

Trist iawn oedd clywed am farwolaeth ddiweddar Yr Athro Fonesig Teresa Rees, Cymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru.

Cyfrannodd Yr Athro Rees yn sylweddol at y byd addysg uwch yng Nghymru a’r maes cydraddoldebau rhwng y rhywiau, a dyna’n rhan... Read More

Er Cof am yr Athro Alan Bull FLSW

Trist iawn oedd clywed am farwolaeth yr Athro Alan Bull FLSW ym mis Mehefin, ond rydym yn falch o allu rhannu darn a ysgrifennwyd er cof amdano gan ei gydweithiwr yr Athro J Howard O Slater. Cyhoeddwyd darnau eraill er cof amdano yn Read More

Yr Athro Alan Shore yn Ennill y Fedal Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Llongyfarchiadau calonnog i'r Athro Alan Shore CCDdC ar ennill Medal Wyddoniaeth a Thechnoleg Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd, 2023.  Rhoddir y fedal i gydnabod a dathlu cyfraniad unigolyn i faes gwyddoniaeth a thechnoleg drwy'r Gymraeg.  Mae Alan yn ŵr amryddawn, gyda Chymru a'r Gymraeg yn ran annatod... Read More