Archive for the ‘Cymrodyr’ Category

Cofio Syr John Meurig Thomas

Roedd Syr John Meurig Thomas yn un o Gymrodyr sefydlol Cymdeithas Ddysgedig Cymru ac yn adnabyddus am ei waith arloesol mewn cemeg catalytig.

Yn dilyn ei farwolaeth yn 2020, cynhaliwyd gwasanaeth coffa iddo yng Nghapel Bethesda, Llangennech.<... Read More

Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines

Llongyfarchiadau lu i’r Cymrodorion canlynol a gafodd eu henwi yn rhestr  ddiweddaraf Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines:

  • Dr. Gwyneth Lewis, MBE am wasanaethau i Lenyddiaeth
  • Yr Athro James DurrantRead More

‘I Remember Mariupol’

Erthygl ddiddorol i’w ddarllen gan yr Athro W. John Morgan FLSW, un o'n Cymrodyr.

Today, the Russian speaking city of Mariupol is under siege; its citizens the victims of murderous bombardment; homes, schools,... Read More