Archive for the ‘Swyddi’ Category

Rydym yn Cyflogi: Swyddog Gweithrediadau

Mae hwn yn gyfle cyffrous i chwarae rhan allweddol wrth symud Cymdeithas Ddysgedig Cymru ymlaen: a sicrhau ein bod ni’n gweithredu ar ein gorau - fel sefydliad effeithiol, proffesiynol, sydd wedi'i lywodraethu'n dda - fel y gallwn gyflawni Read More

Rydym yn Cyflogi: Swyddog Cymrodoriaeth

Ydych chi'n chwilio am rôl sy'n cyfuno eich sgiliau rhyngbersonol rhagorol gyda'ch arbenigedd o ran trefnu a rheoli prosiect? Rydym yn chwilio am rywun sy'n drefnus iawn, gyda sgiliau cyfathrebu rhagorol - sy'n gallu rhedeg a gwella proses sefydledig yn effeithiol, ar yr un pryd â datblygu pe... Read More

Rydym yn cyflogi: Swyddog Rhaglen – Datblygu Ymchwilwyr

Rydym yn chwilio am Swyddog Rhaglen rhagweithiol a phroffesiynol i gefnogi cam nesaf ein rhaglen Datblygu Ymchwilwyr. Bydd deiliad y swydd yn gweithio ochr yn ochr â’r Rheolwr Rhaglen, ac yn cefnogi cyflawni un o'r pedair blaenoriaeth yn ein Read More