Archive for the ‘Digwyddiadau’ Category

Colocwiwm Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar – galw am gynigion

Bydd ein Colocwiwm Rhwydwaith Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar yn cael ei gynnal ym Mangor ar 18 Mehefin. Ei thema yw 'Cymru Gysylltiedig: Datblygu eich Gyrfa fel Ymchwilydd yng Nghymru a Thu Hwnt'. Rydym bellach yn gwahodd syniadau gan ymchwilwyr ar gyfer sgyrsiau cyflym a phosteri sy'n archwilio sut m... Read More

‘Llwybrau at Heddwch’

Mae ‘Llwybrau at Heddwch’ yn rhaglen ymchwil a drefnir gan Academi Heddwch sy’n archwilio ffynonellau cyfoes o wrthdaro yng Nghymru a thu hwnt ac yn archwilio ffyrdd newydd o’i liniaru neu ei ddatrys.

Mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru we... Read More

Academi Heddwch: Diwrnod Heddwch Rhyngwladol

Ar Ddiwrnod Heddwch Rhyngwladol, mae Academi Heddwch wedi cyhoeddi nifer o ddatblygiadau, gan gynnwys  newyddion mai un o’n Cymrodorion, yr Athro Colin McInnes FLSW yw eu Harweinydd Rhwydwaith Ymchwil newydd.

Ar Ddiwrnod Heddwch Rhyngwlado... Read More

‘How Prepared Can We Be’: Symposiwm Gwyddonol, 22 Mehefin

Sut all gwasanaethau cyhoeddus ein helpu i ymateb i amrywiaeth o argyfyngau, fel gwrthdaro a’r newid yn yr hinsawdd? Pa rôl mae gwahanol actorion yn ei chwarae wrth baratoi ar gyfer pandemigau'r dyfodol? Pa wersi allwn ni eu dysgu o argyfyngau sifil mewn perthynas â mynediad ymchwilwyr at d... Read More