Archive for the ‘Digwyddiadau’ Category

‘Making Sense of Microaggressions’: Digwyddiad Rhwydwaith Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar

Mae rhai pobl yn gyndyn i siarad am hil neu ddim yn gwybod ble i ddechrau. Eto i gyd, er mwyn hyrwyddo diwylliant ymchwil cynhwysol, mae angen cynnal sgyrsiau am hil a chael dealltwriaeth o’r hyn sy’n ysgogi hiliaeth mewn bywyd bob dydd. 

Mae bywyd un o fathemategwyr ac athronwyr mwyaf pwysig Cymru, Richard Price, yn cael ei ddathlu mewn darlith sydd yn cael ei chyflwyno gan yr Athro Iwan Morus FLSW yng Nghymde... Read More

Cymrodyr yn yr Eisteddfod, 2022

Bydd nifer fawr oBydd nifer fawr o’n Cymrodyr yn cyfrannu at yr Eisteddfod eleni. Gallwch ddarllen crynodeb o bwy fydd yn cyfrannu yma

Bydd y rhaglen Clwstwr sydd yn cael ei hariannu gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau (AHRC) /Llywodraeth Cymru, dan gyfarwyddyd Cymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru, yr Athro Justin Lewis, yn arddangos rhai o'u 100+ o brosiectau arloesi yn y cyfryngau yn ClwstwrVerse... Read More

Corfforaethau, Atebolrwydd a Hawliau Dynol: Cynhadledd

Mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru’n cefnogi cynhadledd ddeuddydd (12-13 Mai 2022), dan drefniant Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Prifysgol Caerdydd.

Bydd y gynhadledd yn ymdrin â’r rôl a chwaraeir gan sefydliadau rhyngwladol, rhanbarthol... Read More