Archive for the ‘Digwyddiadau’ Category

‘How Prepared Can We Be’: Symposiwm Gwyddonol, 22 Mehefin

Sut all gwasanaethau cyhoeddus ein helpu i ymateb i amrywiaeth o argyfyngau, fel gwrthdaro a’r newid yn yr hinsawdd? Pa rôl mae gwahanol actorion yn ei chwarae wrth baratoi ar gyfer pandemigau'r dyfodol? Pa wersi allwn ni eu dysgu o argyfyngau sifil mewn perthynas â mynediad ymchwilwyr at d... Read More

‘Making Sense of Microaggressions’: Digwyddiad Rhwydwaith Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar

Mae rhai pobl yn gyndyn i siarad am hil neu ddim yn gwybod ble i ddechrau. Eto i gyd, er mwyn hyrwyddo diwylliant ymchwil cynhwysol, mae angen cynnal sgyrsiau am hil a chael dealltwriaeth o’r hyn sy’n ysgogi hiliaeth mewn bywyd bob dydd.