Archive for the ‘Digwyddiadau’ Category

Cymrodyr yn yr Eisteddfod, 2022

Bydd nifer fawr oBydd nifer fawr o’n Cymrodyr yn cyfrannu at yr Eisteddfod eleni. Gallwch ddarllen crynodeb o bwy fydd yn cyfrannu yma

Bydd y rhaglen Clwstwr sydd yn cael ei hariannu gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau (AHRC) /Llywodraeth Cymru, dan gyfarwyddyd Cymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru, yr Athro Justin Lewis, yn arddangos rhai o'u 100+ o brosiectau arloesi yn y cyfryngau yn ClwstwrVerse... Read More

Corfforaethau, Atebolrwydd a Hawliau Dynol: Cynhadledd

Mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru’n cefnogi cynhadledd ddeuddydd (12-13 Mai 2022), dan drefniant Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Prifysgol Caerdydd.

Bydd y gynhadledd yn ymdrin â’r rôl a chwaraeir gan sefydliadau rhyngwladol, rhanbarthol... Read More

Cynhadledd Flynyddol WISERD 2022: Galwad am Bapurau

“Cymdeithas sifil a chymryd rhan: materion cydraddoldeb, hunaniaeth a chydlyniant mewn tirwedd gymdeithasol sy'n newid”

Mae WISERD| yn canolbwyntio ar fynd i'r afael â heriau cyfoes byd-eang wrth lunio cymdeithas sifil a ... Read More

Cynaliadwyedd yr Hinsawdd yn y System Academaidd – Pam a Sut

The disruptions caused by the COVID-19 pandemic have drastically pushed us to re-think our working modes and practices, leaving almost no domain unchanged. At the same time, the latest IPCC report leaves no room for doubt about the urgent need to take action again... Read More

Ymchwil Anghydraddoldebau Iechyd

Mae cenhedlaeth newydd o ddulliau gwyddonol yn gwella ein dealltwriaeth o anghydraddoldebau iechyd yn Ewrop, ond mae angen buddsoddiad mewn isadeiledd data er mwyn gwneud defnydd o’i botensial ar gyfer bwydo’r gwaith o greu polisi, yn ôl adroddiad newydd.