Archive for the ‘Enwebiadau’ Category

Ydych chi’n mynd i fod yn Gymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn y Dyfodol?

Mae'r ffenestr ar gyfer enwebu rhywun i ddod yn Gymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn 2023 bellach ar agor.

Fodd bynnag, rydym yn gwybod bod y broses o sut i ddod yn Gymrawd yn gallu bod yn ddryslyd i'r rheini sy'n newydd i'r broses.

... does dim rhaid i chi fod yn athro nac yn academydd i fod yn gymwys i fod yn Gymrawd.

Mae'r cylch enwebu ar agor ac yn rhedeg tan 31 Hydref. Read More