Archive for the ‘Grantiau’ Category

Cynllun Grant Cymru Ystwyth Cymru-Iwerddon

Bydd grant sydd yn cael ei ariannu gan Gymru a’i reoli gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru fel rhan o raglen Cymru Ystwyth Llywodraeth Cymru, yn cynnig hyd at £12,500 ar gyfer un prosiect ymchwil ar y cyd rhwng Cymru ac Iwerddon.

Mae cynllun grant gweithdy ymchwil Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn dathlu ei flwyddyn gyntaf ar ôl ariannu 23 prosiect ymchwil sy’n amrywio o grefftau ymladd i Glefyd Parkinson’s, dolffiniaid i ffermydd cymunedol.... Read More