Academi Ifanc y DU yn penodi 32 o aelodau newydd

Mae tri deg dau o arweinwyr datblygol ledled y DU wedi cael eu dethol i fod yn aelodau mwyaf newydd Academi Ifanc y DU, sef rhwydwaith ar gyfer ymchwilwyr ac arbenigwyr gyrfa gynnar a sefydlwyd i helpu mynd i’r afael â materion lleol a byd-eang a hyrwyddo newid go iawn. 

O bolisi i beirianneg, addysg, archeoleg a’r diwydiannau creadigol, mae’r garfan newydd o aelodau yn dod o ystod eang o sectorau ac mae pob un wedi gwneud cyfraniad sylweddol yn eu maes.  

Bydd Academi Ifanc y Du yn eu darparu gyda fforwm i gyfnewid syniadau, rhannu arbenigedd a chymryd rhan mewn trafodaethau lleol a byd-eang gyda’r nod o fynd i’r afael â heriau yn seiliedig ar feysydd sydd o bwys iddyn nhw. 

Gan siarad ar ran grŵp gweithredol Academi Ifanc y DU, dywedodd Alistair McConnel, Athro Cynorthwyol mewn Cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Heriot-Watt: “Rydyn ni wrth ein bodd yn croesawu ein haelodau newydd i Academi Ifanc y DU. Mae’n amser mor gyffrous i ymuno â’r tîm. Byddant yn gallu helpu i ddatblygu dyheadau’r academi ifanc ar draws meysydd maen nhw’n frwd amdanynt, boed hynny yn golli bioamrywiaeth, newid hinsawdd neu anghyfartaledd cymdeithasol. 

“Rydym newydd ddechrau cynllunio ein prif brosiectau ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod, felly bydd digon gan yr aelodau newydd i’w wneud o’r cychwyn cyntaf. Rwy’n edrych ymlaen at gwrdd â nhw, i gael fy ysbrydoli gan eu syniadau amrywiol, a gweithio ochr yn ochr â nhw er mwyn creu newid cadarnhaol er lles pawb.” 

Mae rhaglenni gwaith a mentrau sy’n cael eu harwain gan aelodau eisoes ar waith, gyda’r nod o fynd i’r afael â blaenoriaethau strategol y mae’r academi ifanc wedi eu gosod allan ar gyfer ei flwyddyn gyntaf. Bydd y cyntaf o brosiectau mawr yr academi ifanc, fydd yn cael ei lansio yn ddiweddarach yn y flwyddyn, yn canolbwyntio ar raglen o gefnogaeth i ymchwilwyr a gweithwyr proffesiynol bregus, yn y DU a led-led y byd. 

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn dechrau eu rolau ar 19 Mawrth 2024, ac mae eu haelodaeth am dymor o bum mlynedd.  

Rhestr lawn o aelodau (yn nhrefn yr wyddor yn ôl cyfenw): 

William Allen 
British Academy Postdoctoral Fellow 
University of Oxford and Nuffield College 

Joseph Bentley 
Managing Director 
ACT Medical 

Sifeng Bi 
Lecturer (Mechanical and Aerospace Engineering) 
University of Strathclyde 

Precious Chatterje-Doody 
Senior Lecturer in Politics and International Studies 
The Open University 

Jennifer Clarke 
Operations Leader for the Chief Scientist Directorate 
NPL Management Limited 

Daniele Cotton 
Doctoral Research Fellow (Bioengineering) and Training Clinician (Oncology) 
University of Oxford 

Arthur Dudney 
Director of Cultural Programmes 
Arcadia 

Steven Egan 
Program Associate for Washington Ireland Program Academy and Forum programs 
Washington Ireland Program 

Sophie Frost 
Lecturer in Creative Leadership 
University of Creative Arts 

Nikita Hari 
Head of Teaching and Design Support Group, Department of Engineering 
University of Oxford 

Henry Ibitolu 
PhD Researcher (Future Cities Engineering) 
The University of Edinburgh/University of Glasgow 

Andrew Jupp 
Assistant Professor in Main-Group Chemistry 
University of Birmingham 

Hiba Khan 
Chief Revenue Officer 
Medics.Academy 

Antonia Liguori 
Professor of Participatory Storytelling and Public Policy 
Teesside University, School of Social Sciences, Humanities & Law  

Alexander Lloyd 
Research Fellow (in Clinical, Education and Health Psychology) 
University College London 

Emily Lowthian 
Lecturer in Education 
Swansea University 

Catherine Manning 
Lecturer in Psychology 
University of Reading 

Síle Molloy 
Senior Lecturer in Epidemiology 
St George’s, University of London 

Imrose Muhit 
Lecturer in Sustainable Infrastructure Engineering 
Teesside University 

Christoph Nehrbass-Ahles 
Senior Scientist 
National Physical Laboratory 

Eóin Parkinson 
Lecturer in Biological Archaeology 
University College Cork & Queen’s University Belfast 

Marloes Peeters 
Professor in Engineering Biology 
University of Manchester 

William Reynolds 
Senior Machine Learning Engineer 
PhysicsX 

Sandeep Sandhu 
Head of Stakeholder Relationships 
Innovate UK Business Connect 

Dhruti Shah 
Creative Lead 
Have You Thought About 

Timor Sharan 
Senior Research Associate 
Centre on Armed Groups 

Clare Siviter-Groschwald 
Associate Professor in French Theatre 
University of Bristol 

Priyanka Surana 
Senior Scientific Manager 
Wellcome Sanger Institute 

Rebecca Tapscott 
Lecturer (Politics Department)  

University of York 

Marc Tilley 
Humanitarian Affairs Adviser 
Freelance / Global Centre for Climate Mobility 

Rachel Tough 
Doctoral Researcher (School of Global Development)
University of East Anglia 

Kevin Woollard 
Senior Director 
AstraZeneca