Bwriad

Ar agor ar gyfer ceisiadau; dyddiad cau 5 Gorffennaf 2021

Rydym eisiau:

  • adeiladu ar ein gwaith cychwynnol i ddatblygu maes Astudiaethau Cymreig, parhau i godi ei broffil, a chynnwys yr ymchwil a’r gweithgarwch hwn yn y model cymdeithasol newydd sy’n cael ei lunio yng Nghymru o amgylch Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.
  • cysylltu ymchwilwyr ar draws disgyblaethau a sefydliadau, a hwyluso prosiectau a mentrau ymchwil a cenhadaeth ddinesig newydd. Yn y tymor hwy, rydym yn bwriadu cefnogi’r prosiectau hyn i sicrhau grantiau cystadleuol mawr, a thyfu ein capasiti ymchwil ymhellach.

Bwriad y gweithgareddau hyn ydy cynnwys Astudiaethau Cymreig yn y tirlun addysg uwch fel maes ymchwilio mwy cydnabyddedig. Nod ein gwaith ydy gwella dealltwriaeth y cyhoedd a’r llywodraeth o gyfraniad deallusol, creadigol a chymdeithasol, yn ogystal â chyfraniad economaidd, Astudiaethau Cymreig i les a datblygiad Cymru.

Bwriad ein Grantiau Gweithdy Ymchwil ydy hwyluso rhyngweithio deallusol a chreadigol a phartneriaeth rhwng ymchwilwyr o wahanol ddisgyblaethau ac o amrywiaeth o sefydliadau, o fewn y gymuned academaidd, y sectorau cyhoeddus a phreifat, Llywodraeth Cymru a’r trydydd sector fel y bo’n briodol.

Mae’r cynllun grant wedi’i gynllunio i annog ymchwilio’n gydweithredol i gais ymchwil sydd ar gam cynnar yn ei ddatblygiad.

Cyfanswm y gronfa grant£3,000
Swm y dyfarniadhyd at £1,000
Dyddiad agor21 Mai 2021
Dyddiad cau5 Gorffennaf 2021