Cynllun Grant y Gymdeithas yn parhau i gefnogi prosiectau arloesol yng Nghymru

Mae llwyddiant a phwysigrwydd parhaus ein Cynllun Grantiau Ymchwil yn amlwg yn yr wyth prosiect newydd sydd wedi derbyn cyllid yn y rownd ymgeisio ddiweddaraf.

Eleni rydym yn dyfarnu grantiau sy’n bodloni unrhyw un o’r amodau canlynol:

  • Astudiaethau Cymru
  • Y Dyniaethau, y Celfyddydau a’r Gwyddorau Cymdeithasol
  • Ymchwilydd Gyrfa Gynnar (unrhyw ddisgyblaeth) fel arweinydd prosiect

Fe wnaethom ddenu ceisiadau gan chwech o brifysgolion Cymru.

“Rydym wrth ein bodd gyda llwyddiant parhaus y Cynllun Grantiau,” meddai Dr Barbara Ibinarriaga Soltero, ein Rheolwr Rhaglen ar gyfer Datblygu Ymchwilwyr.

“Mae wedi dod yn rhan bwysig o dirwedd ymchwil Cymru, ac rydym yn dechrau gweld ei effaith o ran creu prosiectau ymchwil tymor hir llwyddiannus.

“Er enghraifft, mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Wrecsam a dderbyniodd un o’n grantiau y llynedd wedi defnyddio hynny i sicrhau grant o £15,000 oddi wrth Hyb Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod Cymru ar gyfer eu prosiect ‘Police Peer Supervision to Support Wellbeing’.

“Dyma’n union pam y gwnaethom sefydlu ein cynllun grantiau, ac mae mor galonogol ei weld yn dechrau dwyn ffrwyth fel hyn.”

Yr wyth prosiect rydym wedi’u hariannu yn y rownd ddiweddaraf hon yw:

Empowering places: interdisciplinary approaches to community-focused educationDr Tom AveryPrifysgol Abertawe
Regenerative tourism in Bridgend through grassroots engagementDr Karen Davies Prifysgol Metropolitan Caerdydd 
Empowering young people in researchDr Michaela JamesPrifysgol Abertawe 
Support for neurodivergent staff working in UK higher educationDr Emma HarrisonPrifysgol Wrecsam
Community schools in Wales: conceptual understanding, current deployment, and future developmentLisa FormbyPrifysgol Wrecsam
Strengthening research collaboration and community in arts and humanities across Wales and ScotlandProfessor Kirsti Bohata Prifysgol Abertawe
Representation of older people in Welsh-language TV drama workshopsDr Aelwyn Williams / Dr Elain PriceSwansea University 
Citizen science in the community: co-production of a programme to support the engagement of people living in deprived areas to gain insight into physical inactivity and health inequalitiesDr Zsofia Szekeres Prifysgol Metropolitan Caerdydd