Rhwydwaith Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar: Diweddariad Mis Awst

Mae wedi bod yn ychydig o wythnosau prysur i aelodau ein Rhwydwaith ECR a rhai o Gymrodorion y Gymdeithas. Ym mis Mehefin, fe wnaethom gynnal trafodaeth bord gron a oedd yn archwilio ‘Sut i sicrhau mynediad teg at feddyginiaethau’. Cododd y panel gwestiynau pwysig, gan gynnwys datblygiad polisïau i fynd i’r afael ag atebolrwydd cwmnïau preifat i ddilyn Egwyddorion Arweiniol y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Dynol, pa mor fregus yw poblogaethau paediatreg wrth ddatblygu cyffuriau, a galwad am weithredu i greu dyluniadau ymchwil cynhwysol. Mae’r recordiad fideo nawr ar gael yma rhag ofn i chi golli’r sesiwn. 

Ddechrau mis Gorffennaf, cawsom ein gwahodd i arddangos yn y Oriel Lluniau Cynhadledd Flynyddol WISERD 2022– roeddem yn falch iawn o gyfarfod â rhai o’n Cymrodorion a’n ECR yn bersonol. Mewn cydweithrediad â Phartneriaeth Hyfforddiant Doethurol Cymru ESRC, fe wnaethom noddi’r gwobrau ar gyfer Cystadleuaeth Poster PhD yn y gynhadledd. Llongyfarchiadau i’r tri enillydd! Rydym yn falch bod gwaith rhagorol aelodau’r Rhwydwaith ECR yn cael ei gydnabod. Da iawn i Dr Melda Lois Griffiths (Iechyd Cyhoeddus Cymru) am basio ei viva PhD hefyd, ac i Jami Abramson (Prifysgol Abertawe) am ysgrifennu blogbost hynod ddiddorol ar y Dull Dyddiadur Lluniau

Edrychwch ar yr Oriel Lluniau Cynhadledd Flynyddol WISERD 2022 yma