Profiadau o’r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021: Arolwg

Mae’r Rhaglen Asesiad Ymchwil y Dyfodol, a arweinir gan gyrff cyllid arweiniol y DU, yn arolygu ymchwilwyr ynghylch eu profiadau o REF2021

FRAP aims to explore possible approaches to the assessment of UK higher education research performance. As part of this work, the funding bodies seek to understand the impact of the current assessment exercise, the Research Excellence Framework (REF) 2021 on the research community. The REF is not an assessment of individuals; however, the funding bodies wish to understand how unit-level assessment impacts individual researchers.

REF 2021 feedback survey

Mae’r adroddiad, ‘Deall dehongliadau o’r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil ymhlith ymchwilwyr y DU’ wedi casglu tystiolaeth o agweddau tuag at y REF mewn amser real wrth i sefydliadau baratoi eu cyflwyniadau ar gyfer yr ymarfer.

Bwriad yr arolwg hwn yw deall p’un a yw’r farn a nodir yn yr adroddiad yn cynrychioli’r gymuned ymchwil ehangach y DU.