Y Gymdeithas Ddysgedig yn croesawu 45 Cymrawd Newydd

Mae’n bleser gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru groesawu 45 o academyddion, ymchwilwyr a phobl broffesiynol i’w Chymrodoriaeth.

Ymhlith y Cymrodyr newydd mae academyddion o nifer o sefydliadau addysg uwch Cymru a’r DU, yn ogystal ag unigolion sy’n chwarae rhan bwysig ym mywyd cyhoeddus Cymru.

Gellir lawrlwytho rhestr gyflawn o’r Cymrodyr newydd, sy’n rhestru eu sefydliadau a’u harbenigedd pwnc, yma.

Dywedodd Syr Emyr Jones Parry, Llywydd y Gymdeithas am yr aelodau newydd:

‘Rwyf i wrth fy modd yn gweld ethol 43 o Gymrodyr newydd, sydd unwaith eto’n dangos y talentau sy’n gysylltiedig â Chymru, fydd yn atgyfnerthu gwaith y Gymdeithas, yn cydnabod rhagoriaeth, hyrwyddo ymchwil a defnyddio ein harbenigedd i wasanaethu’r Genedl.’

Yn ogystal, etholwyd y Fonesig Jocelyn Bell Burnell, a gyd-ddarganfu pylsarau pan oedd yn fyfyriwr ôl-raddedig, a’r hanesydd a darlithydd Reith y BBC yr Athro Margaret MacMillan, sy’n adnabyddus am ei hymchwil ar yr Ymerodraeth Brydeinig a chysylltiadau rhyngwladol, yn Gymrodyr Er Anrhydedd y Gymdeithas.

Dywedodd Syr Emyr:

‘Mae ethol y ddwy hyn sy’n uchel eu bri yn Gymrodyr Er Anrhydedd yn sicrhau rhagoriaeth bellach i Gymdeithas Ddysgedig Cymru.’

Mae etholiad i’r Gymrodoriaeth yn gydnabyddiaeth gyhoeddus o ragoriaeth, ac yn gystadleuol iawn. Fe’i cynhelir yn dilyn archwiliad trylwyr o gyflawniadau’r rheini a enwebir yn eu meysydd perthnasol.

Mae’r etholiad hwn yn cryfhau ein Cymrodoriaeth nid yn unig drwy ychwanegu 48 o Gymrodyr newydd, gan gynnwys un Cymrawd er Anrhydedd, ond drwy gyfoethogi ein cronfa o arbenigedd. Erbyn hyn mae gan y Gymdeithas 540 o Gymrodyr nodedig o bob cangen dysg sydd yn ffigurau amlwg yn eu disgyblaethau academaidd neu broffesiynau perthnasol.