Grantiau Gweithdy Ymchwil Astudiaethau Cymreig

Bwriad ein Grantiau Gweithdy Ymchwil ydy hwyluso rhyngweithio deallusol a chreadigol a phartneriaeth rhwng ymchwilwyr o wahanol ddisgyblaethau ac o amrywiaeth o sefydliadau, o fewn y gymuned academaidd, y sectorau cyhoeddus a phreifat, Llywodraeth Cymru a’r trydydd sector fel y bo’n briodol.

Gwnewch cais am hyd at £1000 i hwyluso rhyngweithio deallusol a chreadigol a phartneriaeth rhwng ymchwilwyr o wahanol ddisgyblaethau ac o amrywiaeth o sefydliadau. Dyddiad Cau: 5 Gorffennaf 2021. Ceir rhagor o wybodaeth yma.