‘Heddwch ac Iechyd’: Cynhadledd Undydd – Galwad am Bapurau

Yn ôl ym 1938, nid ar ddamwain yr enwyd yr adeilad newydd yng ngerddi Cathays, Caerdydd, yn ‘Y Deml Heddwch ac Iechyd’. Yn wyneb heriau heddiw, dyma gynhadledd a fydd yn rhoi llwyfan o’r newydd i’r cysylltiadau rhwng Byd Iach a Byd Heddychlon.

Y prif siaradwr fydd Dr Rowan Williams, Cadeirydd Academi Heddwch Cymru.

Gwahoddir cynigion am bapurau 25 munud, yn y Gymraeg neu’r Saesneg, ar agweddau amrywiol ac eang ar y thema. Croesewir papurau gan ysgolheigion profiadol, ymarferwyr yn y maes, a myfyrwyr ymchwil fel ei gilydd.

Bwriedir cynnal y digwyddiad yn rhithiol: 31 Mawrth 2022.

Dylid anfon crynodebau (hyd at 200 gair) erbyn 31 Ionawr 2022 at:  Mererid Hopwood Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd, Adeilad Parry-Williams, Campws Penglais, Aberystwyth, SY23 3AJ. E-bost: meh64@aber.ac.uk

Cynhelir y gynhadledd hon ar y cyd gan Academi Heddwch Cymru a Phrifysgol Cymru, Aberystwyth, gyda nawdd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.