Nomination of Fellows 2015/16

Mae’r ffurflenni ar gyfer enwebu ymgeiswyr ar gyfer etholiad fel Cymrodyr newydd o’r Gymdeithas, yn ystod Cylch Etholiad 2015/16 yn awr ar gael, ynghyd â Chanllawiau i Gynigwyr ac Ymgeiswyr.

Mae yna groeso i Gymrodyr yn unig gyflwyno enwebiadau o bersonau sy’n cyflawni meini prawf y Gymdeithas ar gyfer Etholiad.

Noder mai dydd Mercher, 28 Hydref 2015 yw’r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ffurflenni enwebu.

Cliciwch yma i lawrlwythro’r ffurflenni