Tri Chymrawd ar Restr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd 

Llongyfarchiadau lu i’r Cymrodorion canlynol a gafodd eu henwi yn Rhestr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd: 

Yr Athro Colin RiordanCBE, am wasanaethau i Addysg Uwch
Llywydd ac Is-Ganghellor, Prifysgol Caerdydd

Yr Athro Keshav Singhal – MBE, am wasanaethau i Feddygaeth ac i’r gymuned yng Nghymru
Llawfeddyg Orthopedig Ymgynghorol, Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg

Yr Athro Bridget Emmett – OBE, am wasanaethau i Wyddoniaeth Pridd ac Ecosystemau
Arweinydd Maes Gwyddonol Pridd, Pennaeth Adran a Phennaeth Safle, NERC Centre for Ecology and Hydrology