Dau Gymrawd yn Cael Eu Cydnabod yn Anrhydeddau Pen-blwydd y Brenin

Llongyfarchiadau i’r Cymrodyr Canlynol a gafodd eu cydnabod yn Anrhydeddau Pen-blwydd y Brenin:

  • Yr Athro Medwin Hughes CBE, am wasanaeth i addysg a’r iaith Gymraeg
  • Dr. Anju Kumar OBE, am wasanaethau i iechyd a lles merched yng Nghymru