Yr Athro John Wyn Owen

Gyda thristwch mawr y cofnodwn farwolaeth yr Athro John Wyn Owen CB FRSPH FLSW, un o Gymrodyr Sefydlu Cymdeithas Ddysgedig Cymru.

Ni chyfrannodd neb fwy i Gymru mewn cynifer o ffyrdd. Roedd ymroddiad yr Athro Owen i’r genedl, i iechyd cyhoeddus, i addysg, i fynd i’r afael â heriau byd-eang yn eithriadol. Roedd yn gyfuniad unigryw o arbenigedd, doethineb a gweledigaeth ac yn ffynhonnell syniadau cadarnhaol. Bu hefyd yn gwasanaethu’r Gymdeithas fel aelod o’n Cyngor a Thrysorydd.

Gweledigaeth yr Athro Owen ar gyfer ymagwedd ‘Un Iechyd’ – ystyried iechyd dynol, anifeiliaid a’r amgylchedd gyda’i gilydd – oedd y sbardun ar gyfer llawer o’i waith diweddar gyda’r Gymdeithas. Bu’n fraint i ni gydweithio gydag ef i gyflwyno’r digwyddiad “Un Iechyd Cymru” cyntaf yn 2019, ac fe wnawn bopeth yn ein gallu i barau â gwaith yn y maes hwn er anrhydedd iddo. Caiff teyrnged lawn ei chyhoeddi maes o law.