Edrych yn ôl ar 2023 trwy rai o’r prif gyhoeddiadau

Mae 2023 wedi bod yn flwyddyn arwyddocaol i’r Gymdeithas, ac mae’r effaith rydym yn ei chael yn cael ei dangos mewn pum dogfen allweddol: