Syr John Cadogan

Llywydd Cychwynnol y Gymdeithas, 2010-14

Yn flaenorol: Cadeirydd, Fusion Antibodies Ltd; Cyfarwyddwr Cyffredinol, Cynghorau Ymchwil; Athro Purdie mewn Cemeg, Prifysgol St Andrews; Athro Forbes mewn Cemeg Organig, Prifysgol Caeredin; Prif Wyddonydd, Canolfan Ymchwil BP; Cyfarwyddwr Ymchwil, BP; Athro Cemeg Ymweliadol, Coleg Imperial, Llundain; Cymrawd Athrofaol, Prifysgol Abertawe.

Cyflwynodd yr Athro John Tucker, Ysgrifennydd Cyffredinol cyntaf y Gymdeithas, y deyrnged ganlynol i Syr John yn ei angladd:

Syr John Cadogan: Teyrnged