Rhodd Cymorth

Trwy lenwi ein ffurflen rhodd cymorth, bydd eich rhodd yn werth 25% yn ychwanegol heb gostio dim mwy i chi.

Os ydych yn drethdalwr yn y DU, ac yn cytuno i’r broses Rhodd Cymorth , bydd y Gymdeithas yn derbyn 25% ar ben eich rhodd.

Er enghraifft, os ydych yn drethdalwr ac yn cyfrannu £100 mewn blwyddyn dreth benodol, gall y Gymdeithas  hawlio £25 o Gymorth Rhodd yn ôl gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi heb i hynny gostio dim mwy i chi. Mae hyn yn cynyddu gwerth eich rhodd i £125.

Os ydych yn cytuno i Gymorth Rhodd ar y swm rydych yn ei roi, byddwn hefyd yn gallu hawlio  Rhodd Cymorth ar unrhyw roddion eraill a wnaethoch yn ystod y pedair blynedd ddiwethaf.

  • RWY’N DYMUNO GWNEUD RHODD CYMORTH AR UNRHYW RODDION GEN I I GYMDEITHAS DDYSGEDIG CYMRU NAILL YN Y DYFODOL NEU DROS Y 4 BLYNEDD DDWETHAF
  • MAE RHODD CYMORTH YN CAEL EI HADENNILL GAN YR ELUSEN O'R DRETH A DALWCH AR GYFER Y FLWYDDYN DRETH BRESENNOL. MAE ANGEN EICH CYFEIRIAD ER MWYN EICH ADNABOD FEL TRETHDALWR PRESENNOL YN Y DU.