Cynllun Grantiau Ymchwil yn parhau i gefnogi arbenigwyr Cymru yn y dyfodol 

Mae prosiectau mor eang â phlismona ac ansawdd aer, Iaith Arwyddion Prydain ac allgau cymdeithasol wedi derbyn cyllid yn rownd ddiweddaraf cynllun Grantiau Ymchwil Cymdeithas Ddysgedig Cymru.

Mae’r cynllun yn dyfarnu hyd at £1000 i ymchwilwyr i redeg gweithdai sydd yn dod â phobl at ei gilydd ar gam cynnar y gwaith o gynllunio a datblygu prosiect ymchwil cydweithredol.

Y nod yw bod y gweithdai hyn yn arwain at greu rhwydwaith ymchwil neu geisiadau am gyllid ychwanegol i ddatblygu’r prosiect ymhellach.

Meddai Barbara Ibinarriaga Soltero, Rheolwr Rhaglen Cymdeithas Ddysgedig Cymru ar gyfer Datblygu Ymchwilwyr:

“Un o nodau sylfaenol Cymdeithas Ddysgedig Cymru ydy creu amgylchedd sy’n cefnogi arbenigwyr y presennol a dyfodol Cymru.

“Mae’r cynllun grant yn rhan hanfodol o’r gwaith hwnnw.

“Ers i ni ei lansio dwy flynedd yn ôl, mae’r cynllun wedi cefnogi dros 30 o brosiectau gwahanol, ac mae’n dod yn rhan bwysig o dirwedd ymchwil Cymru.”

Y cynlluniau a dderbyniodd arian yn y rownd gyntaf o geisiadau ar gyfer 2023/24 oedd:

  • Goruchwyliaeth Cyfoedion Heddlu i Gefnogi Llesiant
  • Rhwydwaith Asesu De Cymru (SWAN)
  • Meithrin Noddfeydd a Gwrth-Hiliaeth drwy Gydweithrediadau Cymunedol
  • Gwyddoniaeth dinasyddion cyd-gynhyrchu ansawdd aer ym Mwrdeistref Sirol Caerffili
  • Rhwydwaith Ymchwilwyr Gyrfa Cynnal Ôl-raddedig Hanes Cymru
  • Ehangu’r rhwydwaith BSL a’r Rhwydwaith Ymchwil Byddardod yng Nghymru
  • Prosiect Cynghanedd Rhyngwladol Bardd Cenedlaethol Cymru
  • Grŵp Diddordeb Ymchwil Allgáu Cymdeithasol (SOCSEN)

Mae’r rownd ddiweddaraf o geisiadau ar agor nawr. Manylion llawn yma.