Ydych chi’n gweithio gyda rhywun rydych chi’n meddwl sy’n haeddu un o’n medalau?

Bydd llwyddiant a ffyniant Cymru yn y dyfodol yn dibynnu ar iechyd a chryfder ei sectorau ymchwil.

Byddwch chi, yn anad dim, yn gwybod nad oes dim o hyn yn bosibl heb y bobl rydych chi’n gweithio gyda nhw, yr ymchwilwyr a’r arweinwyr sy’n gweithio o fewn eich sefydliad.

Mae medalau Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn cydnabod ac yn dathlu’r bobl hyn. Rydym yn dyfarnu ein medalau bob blwyddyn i bobl sy’n gwneud ymchwil arloesol, ble bynnag maen nhw’n gweithio, boed hynny yn y sectorau diwydiant, addysg uwch, y sector cyhoeddus, y sector preifat neu’r trydydd sector.

Ydych chi’n gweithio gyda rhywun rydych chi’n meddwl sy’n haeddu un o’n medalau? Os felly, ystyriwch eu henwebu heddiw.
 
Y cyfan sy’n bwysig yw bod ganddynt gysylltiad â Chymru, a’u bod nhw’n dangos sut mae ymchwil o Gymru yn ffynnu ac yn arloesol, ac yn cyflawni canlyniadau sydd o fudd i gymdeithas ehangach.

Mae enillwyr yn cael eu cyflwyno gyda medal sydd wedi’i dylunio unigol mewn seremoni fawreddog o flaen cynulleidfa a wahoddir yng Nghaerdydd. Mae pob enillydd yn derbyn gwobr ariannol a thystysgrif hefyd.

Mae hwn yn gyfle gwych i gydnabod ymchwilwyr benywaidd yn eich sefydliad, a dathlu eu gwaith a’u cyflawniadau rhagorol.

Cysylltwch â Helen Willson, Rheolwr Ymgysylltu Strategol, os oes gennych unrhyw gwestiynau.