Medal Menelaus 2021

Dr. Drew Nelson yw enillydd ein Medal Menelaus am ei waith yn sefydlu De Cymru fel canolbwynt byd-eang ar gyfer technoleg a gweithgynhyrchu lled-ddargludyddion.

Mae Dr. Drew Nelson wedi derbyn y Fedal Menelaus, sydd yn cael ei dyfarnu i ddathlu rhagoriaeth mewn peirianneg a thechnoleg.

Mae’n gyd-sylfaenydd ac yn llywydd IQE, sydd wedi bod ar flaen y gad o ran sefydlu De Cymru fel canolbwynt ar gyfer technoleg a gweithgynhyrchu lled-ddargludyddion.

Mae ei weledigaeth wedi dwyn ynghyd y llywodraeth, y byd academaidd a’r sector preifat i ddatblygu’r rhanbarth fel ‘Clwstwr o Ragoriaeth’

Darllenwch fwy am waith Dr. Nelson.

Wrth dderbyn y fedal, dywedodd, Dr. Nelson:

“It is a great honour for me to be awarded the LSW Menelaus medal, particularly in light of the extraordinary achievements of prior winners.

“Mae’n anrhydedd mawr i mi ennill medal Menelaus Cymdeithas Ddysgedig Cymru, yn enwedig yng ngoleuni llwyddiannau eithriadol enillwyr blaenorol.

“Mae fy ngwaith yn llywio IQE i ddod yn arweinydd byd-eang mewn technoleg Lled-ddargludyddion Cyfansawdd o’i bencadlys yng Nghaerdydd, wedi caniatáu i mi arwain y gwaith o ffurfio Clwstwr Lled-ddargludyddion Cyfansawdd cyntaf y byd (CS Connected) yn Ne Cymru yn llwyddiannus, sef ecosystem o’r dechrau i’r diwedd o ran datblygu technoleg a masgynhyrchu’r technolegau lled-ddargludyddion mwyaf datblygedig.

“Bydd y technolegau hyn wrth wraidd yr holl ddatblygiadau cymdeithasol mawr dros y blynyddoedd a’r degawdau nesaf, gan gynnwys cyfathrebu 5 a 6G, synhwyro 3D, dyfeisiau gofal iechyd trawsnewidiol y gellir eu gwisgo, cerbydau trydan heb yrwyr, a thechnolegau pŵer di-garbon.”