John Witcombe

Athro Emeritws, Prifysgol Bangor. Mae’r Athro Witcombe yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol am ymchwil arloesol i feithrin planhigion er mwyn lliniaru tlodi a phrinder bwyd mewn cymunedau difreintiedig. Dyfeisiodd fethodoleg sy’n golygu bod planhigion yn cael eu meithrin yn fwy effeithlon, drwy ddewis llai o rieni... Read More