Ceri Davies

Athro Emeritws y Clasuron, Adran Hanes a’r Clasuron, Coleg  y Celfyddydau a’r Dyniaethau, Prifysgol Abertawe. Read More

Geoffrey Lloyd

Athro Emeritws Athroniaeth a Gwyddoniaeth Hynafol, a chyn Feistr Coleg Darwin,  Prifysgol Caergrawnt. Read More