Timothy Green

Athro Peirianneg Pŵer Trydanol, Coleg Imperial Llundain. Athro Peirianneg Pŵer Trydanol yng Ngholeg Imperial Llundain yw’r Athro Green. Ffocws ei ymchwil yw datblygu system cyflenwi trydan digarbon cost-effeithiol a dibynadwy a all gynnwys ffynonellau adnewyddadwy newidiol. Mae’n arbenigo mewn electroneg pŵer... Read More