Christopher Hancock

Prif Swyddog Technoleg a Sylfaenydd Creo Medical Cadeirydd Grŵp Ymchwil PLC mewn Peirianneg Microdonnau Meddygol/Prifysgol Bangor Read More

David F. Williams

Athro Bioddeunyddiau a Chyfarwyddwr Materion Rhyngwladol, Wake Forest Institute for Regenerative Medicine, Gogledd Carolina, UDA Read More

Peter Wells

Gyda thristwch mawr y clywodd y Gymdeithas am farwolaeth yr Athro Peter Wells.

Peter oedd un o'r ffigurau mwyaf adnabyddus ym maes uwchsain meddygol. Bu'n arloeswr wrth ddatblygu uwchsonigau fel offeryn llawfeddygol a diagnosteg, gan weddnewid ymarfer clinigol ledled y byd. Treuliodd Peter lawer... Read More

John Woodcock

Athro Emeritws Peirianneg Glinigol a Ffiseg Feddygol, yr Ysgol Peirianneg, Prifysgol Caerdydd Read More