Ffurflen Addunedu Cymynrodd

Os ydych chi’n bwriadu gadael cymynrodd i’r Gymdeithas, byddem yn ddiolchgar pe baech yn rhoi gwybod i ni. Bydd hyn yn ein helpu i gynllunio at y dyfodol, ac yn cynnig cyfle i ni ddiolch i chi. Wrth gwrs, nid yw adduned o’r fath yn eich rhwymo’n gyfreithiol a byddem yn cadw eich gwybodaeth yn gwbl gyfrinachol.

Os hoffech roi gwybod i ni, cwblhewch y ffurflen hon.

Ffurflen Addunedu Cymynrodd

  • Os nad ydych chi’n derbyn gohebiaeth gan y Gymdeithas ar hyn o bryd, nodwch sut yr hoffech chi glywed gennym ni.