Medal Menelaus 2016

Yr Athro Hagan Bayley FLSW FRS oedd y pedwerydd unigolyn i dderbyn Medal Menelaus y Gymdeithas.

Dyfernir y Fedal, a noddir gan Ymddiriedolaeth Addysgol Sefydliad Peirianwyr De Cymru (SWIEET2007), am “ragoriaeth mewn unrhyw faes o beirianneg a thechnoleg i academydd, ymchwilydd diwydiannol neu ymarferydd diwydiannol sy’n preswylio yng Nghymru neu a anwyd yng Nghymru ond sy’n byw yn rhywle arall, neu sydd fel arall â chysylltiad penodol â Chymru”.

Mae’r Athro Bayley yn Athro Cemeg Fiolegol ym Mhrifysgol Rhydychen ac yn Gymrawd y Gymdeithas Ddysgedig a’r Gymdeithas Frenhinol. Mae’n adnabyddus drwy’r byd fel sylfaenydd a’r ffigur blaenllaw ym maes datblygu nanoporau sy’n gallu canfod un moleciwl sengl o unrhyw fath. Mae’r Athro Bayley wedi symud ei ymchwil i faes defnydd o argraffyddion 3D gan ddefnyddio defnynnau sy’n ymdebygu i gelloedd biolegol. Yn y dyfodol gallai hyn arwain at synthesis o organau biolegol. Yn 2014 sefydlodd OxSyBio i adeiladu meinwe synthetig ar gyfer meddygaeth atgynhyrchiol.

Dywedodd yr Athro Bayley:

Rwyf i wrth fy modd i dderbyn Medal Menelaus Cymdeithas Ddysgedig Cymru. Roedd William Menelaus yn berson ymarferol, ond pe bai’n fyw heddiw rwy’n credu y byddai’n gwerthfawrogi’r cyfleoedd busnes sy’n codi mor aml o ymchwil sylfaenol fel maen nhw wedi’i wneud i mi.