Medal Menelaus 2017

Athro Graham Hutchings, Athro Regius Cemeg Ffisegol ym Mhrifysgol Caerdydd ennillodd y Fedal Menelaus yn 2017.

Dyfernir medal Menelaus am ragoriaeth mewn unrhyw faes peirianneg a thechnoleg i ymchwilydd sydd â chysylltiad â Chymru.

“Mae’n anrhydedd i mi dderbyn Medal Menelaus y Gymdeithas Ddysgedig” dywedodd.

“Mae fy ngwaith ym maes catalysis wedi’i anelu’n bennaf at gynllunio technolegau newydd mewn cydweithrediad â diwydiant. Yn ddiweddar galluogodd ein gwaith i aur gael ei ddefnyddio fel catalydd newydd yn lle catalydd arian byw sy’n llygru mewn gweithgynhyrchu finyl clorid ac rwy’n gobeithio y bydd buddiannau i gymdeithas yn gyffredinol yn deillio o hyn”.