Trwy Brism Iaith

26-27 Mawrth, Y Deml Heddwch, Caerdydd

Bydd y symposiwm rhyngwladol deuddydd hwn yn dwyn ynghyd ystod eang o bobl sydd â diddordeb mewn dwyieithrwydd ac amlieithrwydd i ystyried cwestiynau megis:

  • Beth yw iaith a beth yw dwyieithrwydd ac amlieithrwydd?
  • Sut ydyn ni’n cynhyrchu iaith a sut mae’r meddwl dwyieithog ac amlieithog yn prosesu iaith?
  • I ba raddau y mae Cymru’n gwneud y gorau o botensial deallusol, cymdeithasol a chreadigol ei dwyieithrwydd?
  • Sut y gellir datgloi’r potensial hwn yn wyneb y bygythiad o ddifodiant ieithoedd er mwyn gwireddu amcanion y llywodraeth o hybu diwylliant bywiog ac o sicrhau miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050?

Cofrestrwch yma

Bydd y digwyddiad yn cynnwys darlithoedd, sgyrsiau a sesiynau rhyngweithiol gan gyfrannwyr rhyngwladol ac ymarferwyr diwylliannol blaenllaw. Mae’r symposiwm wedi’i guradu gan grŵp o academyddion blaenllaw yn y maes, o dan arweiniad yr Athro Mererid Hopwood o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Mae’r siaradwyr a ganlyn ymysg y siaradwyr a fydd yn cymryd rhan:

  • Lǐ Wéi, Athro mewn Ieithyddiaeth Gymhwysol yng Ngholeg y Brifysgol Llundain.
  • Y nofelydd a’r academydd Patrick McGuinness.
  • David Gramling, Athro cysylltiol mewn Astudiaethau Almaeneg ym Mhrifysgol Arizona.
  • Dina Mehmedbegovic-Smith, Coleg y Brifysgol Llundain.
  • Antonella Sorace, Prifysgol Caeredin.

Bydd y rhaglen ar gyfer y ddau ddiwrnod yn archwilio’r themâu a ganlyn:

Diwrnod 1

Cyflwyniad: Trwy brism iaith
Buddion dwyieithrwydd ac amlieithrwydd

Thema 1: Iaith a’r meddwl
Archwilio syniadau ynghylch iaith a hunaniaeth, ac iaith a pherthyn

Thema 2: Un meddwl, mwy nag un iaith
Beth ydym yn ei wybod ynghylch niwroleg dwyeithrwydd ac amlieithrwydd a sut mae hynny’n effeithio ar ein hemosiynau.

Thema 3: Iaith a chyfieithu
Sut y gall chwilio am ystyr gynorthwyo gyda thrawsieithu

Thema 4: Iaith a chreadigrwydd
Grym creadigol amrywiaeth ieithoedd a gweithio ar draws ieithoedd

Diwrnod 2

Thema 5: Difodiant ieithoedd
I ba raddau y gall cynllunio ieithyddol, hawliau a deddfwriaeth fynd I’r afael â’r bygythiad o ddifodiant ieithoedd?

Thema 6 (rhan 1): Iaith ac addysg
Pa rôl y gall addysg ei chwarae wrth geisio sicrhau’r nod o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050?

Thema 6 (rhan 2): Iaith ac addysg
Sut mae modd ysgogi ac annog dysgwyr ifanc yng Nghymru i barhau ar eu siwrnai amlieithog mewn ysgolion a thu hwnt?

Thema 7: Iaith a chymdeithas lewyrchus
Sut mae modd diffinio beth yw cymdeithas ieithyddol lewyrchus?

Cofrestrwch yma