Y Cyfnod Clo Ddim Yn Rhwystr i’r Ysgol Myfyrwyr Ysgol Hyn o Gymru, Sydd Wedi Ennill Gwobrau

Mae rap am nitrogen a chyflwyniad i ddamcaniaeth cwantwm y gallai hyd yn oed chi ei deall, wedi ennill cystadleuaeth i fyfyrwyr ysgol o Gymru a gafodd ei chynnal dros yr haf.

Gofynnodd Her Dysgu’r Cyfnod Clo Cymdeithas Ddysgedig Cymru i fyfyrwyr ym Mlynyddoedd 11 a 13 i greu esboniadur ar bwnc y byddant yn ei astudio yn y chweched dosbarth neu’r brifysgol a thrwy hynny, llenwi’r bwlch oedd wedi cael ei adael drwy ganslo arholiadau’r haf.  

Cafwyd ceisiadau o bob rhan o Gymru, a chawsant eu beirniadu gan Gymrodyr y Gymdeithas Ddysgedig.

Roedd yr ystod o bynciau yn eang, ac yn cwmpasu popeth, o’r gronynnau lleiaf i ehangder y gofod allanol.

Enillodd Grazia Obuzor, o Ysgol Uwchradd Hawthorn, Pontypridd, wobr Blwyddyn 11 gyda rap am nitrogen, oedd yn seiliedig ar y gân ‘My Shot’ o sioe gerdd Hamilton.

Yr enillydd arall oedd Daniel Hunt, hefyd o Rondda Cynon Taf. Eglurodd y myfyriwr o Ysgol Gyfun Bryn Celynnog, mewn iaith glir, gymhlethdodau damcaniaeth cwantwm i ennill gwobr Blwyddyn 13. Derbyniodd Daniel a Grazia £300, tra enillodd y rheiny a ddaeth yn ail £150.

Dywedodd yr Athro Hywel Thomas, Llywydd Cymdeithas Ddysgedig Cymru ac un o’r beirniaid:

“Cefais i, ynghyd â gweddill y panel, ein syfrdanu gan ansawdd y gwaith. Mae dychymyg, deallusrwydd a’r eglurder mynegiant sy’n cael ei arddangos yn glod i’r myfyrwyr unigol eu hunain a hefyd, i’w hysgolion a’u hathrawon.

“Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd ran. Mae’r cyfnod cloi wedi bod yn her i bobl ifanc. Mae’r gwydnwch sydd wedi cael ei ddangos drwy gymryd rhan yn yr Her hon yn dangos cryfder cymeriad go iawn.”