Darlith Eisteddfod Cymdeithas Ddysgedig Cymru 2023, Dr. Carol Bell FLSW: O weithio ym maes cyllid i ymladd yn erbyn yr argyfwng hinsawdd

Cyflwynwyd Darlith Eisteddfod y Gymdeithas Ddysgedig Cymru 2023 ym Mhentref Gwyddoniaeth y Maes gan y Doctor Carol Bell CCDdC  ar Awst y  9fed. Elin Rhys, Telesgop  CCDdC oedd yn y gadair.

Gweler isod testun y slediau’r ddarlith. Bydd sylwadau Carol o ddiddordeb eang.